علائم خرابی شمع خودرو

اگر  شمع خراب باشد و نتواند کار خود را انجام دهد موتور نیز به درستی  کار  نخواهد کرد. در این بین گفته می‌شود که موتور اصطلاحاً خام‌سوزی دارد.   همین خام‌سوزی می‌تواند در نهایت کاتالیست خودرو را درگیر سازد و موجب شود   که آلایندگی خودرو تا حد زیادی افزایش یابد.

مشکل دیگری که ممکن  است به هنگام خرابی شمع خودرو بروز کند این است که  فرآیند استارت زدن  دشوار می‌شود، خصوصاً اول صبح زمستانی که سرما هم در  ماجرا دخیل شده است.

افزون بر این، به هنگام دور گرفتن موتور نیز ممکن است صداهایی از اگزوز به گوش برسد، صداهایی که گاهی برای برخی خودروها همراه است.

ضمناً  سیاه شدن شمع خودرو نیز می‌تواند علامت دیگری از خرابی شمع خودرو  باشد.  در کل به طور خلاصه می‌توان موارد زیر را به عنوان علائم خرابی شمع  خودرو  معرفی کرد:

مشکل در استارت خوردن موتور
مشکل در شتابگیری
لرزش ماشین
روشن شدن چراغ چک
سیاه شدن شمع خودرو

 

 

 

اثرات خرابی شمع ها :

راهنمای خرید شمع خودرو

 

برای  عملکرد بهینه خودرو ، شمع موتور شما باید تمیز باشد و آسیبی به   الکترودهای آن وارد نشده باشد. اگر شمع های شما کثیف یا آلوده شوند ، می   تواند بر نحوه کارکرد موتور شما تأثیر بگذارد. شمع رسوب دار یا بد شمعی  است  که با ماده ای مانند روغن ، سوخت یا کربن یا ماده ای بیش از حد داغ   پوشانده شده است. رانندگی با شمع های رسوب دار یا بد می تواند موتور شما  را  با مشکلات زیادی مواجه کند. علائم شمع های بد می تواند شامل موارد زیر   باشد:

مسافت پیموده شده کمتر با یک میزان سوخت
عدم شتاب مناسب
استارت خوردن سخت
احتراق ناقص در موتور
ناآرامی در دور کم موتور

 

افزایش مصرف سوخت :

 

راهنمای خرید شمع خودرو

دفعات بیشتری به پپ بنزین نسبت به قبل مراجعه می کنید ؟

افزایش  ناگهانی در مصرف سوخت را می توان در شمع های کثیف یا رسوب گرفته  جستجو  کرد. اگر شمع ها به درستی کار نکنند ، می تواند تأثیر منفی در مسافت   پیموده شده سوخت شما داشته باشد.

 

 

 

کاهش محسوس شتاب خودرو :

راهنمای خرید شمع خودرو

 

اگر  وسیله نقلیه شما شتاب و از جا کندن خود را از دست داده ، شمع های بد  می  توانند مقصر باشند. وقتی شمع خودرو آلوده یا کثیف شود ، به طور موثری  جرقه  نمی زند که می تواند باعث کندی عملکرد خودرو شود.

 

 

استارت سخت :

راهنمای خرید شمع خودرو

 

هنگام  استارت زدن خودرو مشکلی دارید؟ در حالی که اولین فکر شما ممکن است  یک  باتری تمام شده یا یک مخزن بنزین خالی باشد ، شمع های بد می توانند  دلیل  این امر باشند. اگر شمع های شما نتوانند برای شروع روند احتراق جرقه  تولید  کنند ، به جایی نخواهید رفت.

 

 

 

احتراق ناقص در موتور :

راهنمای خرید شمع خودرو

 

موتوری  که به جای کارکرد روان ، با لرزش کار کند و یا دچار مشکل شود  ممکن است به  شمع های معیوب نسبت داده شود. اگر روند احتراق حتی برای یک  لحظه قطع شود ،  می تواند عملکرد موتور شما را دچار مشکل کند.

 

 

 

لرزش در دور آرام :

 

راهنمای خرید شمع خودرو

 

وقتی  شمع های شما آن طور که باید کار می کنند ، موتور شما نرم و ثابت به  نظر  می رسد. شمع رسوب دار باعث می شود موتور شما در حالت دور پایین دارای  صدای  زیادی باشد. همچنین ممکن است لرزش وسیله نقلیه خود را احساس کنید.

علائم خرابی شمع خودرو

اگر  شمع خراب باشد و نتواند کار خود را انجام دهد موتور نیز به درستی  کار  نخواهد کرد. در این بین گفته می‌شود که موتور اصطلاحاً خام‌سوزی دارد.   همین خام‌سوزی می‌تواند در نهایت کاتالیست خودرو را درگیر سازد و موجب شود   که آلایندگی خودرو تا حد زیادی افزایش یابد.

مشکل دیگری که ممکن  است به هنگام خرابی شمع خودرو بروز کند این است که  فرآیند استارت زدن  دشوار می‌شود، خصوصاً اول صبح زمستانی که سرما هم در  ماجرا دخیل شده است.

افزون بر این، به هنگام دور گرفتن موتور نیز ممکن است صداهایی از اگزوز به گوش برسد، صداهایی که گاهی برای برخی خودروها همراه است.

ضمناً  سیاه شدن شمع خودرو نیز می‌تواند علامت دیگری از خرابی شمع خودرو  باشد.  در کل به طور خلاصه می‌توان موارد زیر را به عنوان علائم خرابی شمع  خودرو  معرفی کرد:

مشکل در استارت خوردن موتور
مشکل در شتابگیری
لرزش ماشین
روشن شدن چراغ چک
سیاه شدن شمع خودرو

 

 

 

اثرات خرابی شمع ها :

راهنمای خرید شمع خودرو

 

برای  عملکرد بهینه خودرو ، شمع موتور شما باید تمیز باشد و آسیبی به   الکترودهای آن وارد نشده باشد. اگر شمع های شما کثیف یا آلوده شوند ، می   تواند بر نحوه کارکرد موتور شما تأثیر بگذارد. شمع رسوب دار یا بد شمعی  است  که با ماده ای مانند روغن ، سوخت یا کربن یا ماده ای بیش از حد داغ   پوشانده شده است. رانندگی با شمع های رسوب دار یا بد می تواند موتور شما  را  با مشکلات زیادی مواجه کند. علائم شمع های بد می تواند شامل موارد زیر   باشد:

مسافت پیموده شده کمتر با یک میزان سوخت
عدم شتاب مناسب
استارت خوردن سخت
احتراق ناقص در موتور
ناآرامی در دور کم موتور

 

افزایش مصرف سوخت :

 

راهنمای خرید شمع خودرو

دفعات بیشتری به پپ بنزین نسبت به قبل مراجعه می کنید ؟

افزایش  ناگهانی در مصرف سوخت را می توان در شمع های کثیف یا رسوب گرفته  جستجو  کرد. اگر شمع ها به درستی کار نکنند ، می تواند تأثیر منفی در مسافت   پیموده شده سوخت شما داشته باشد.

 

 

 

کاهش محسوس شتاب خودرو :

راهنمای خرید شمع خودرو

 

اگر  وسیله نقلیه شما شتاب و از جا کندن خود را از دست داده ، شمع های بد  می  توانند مقصر باشند. وقتی شمع خودرو آلوده یا کثیف شود ، به طور موثری  جرقه  نمی زند که می تواند باعث کندی عملکرد خودرو شود.

 

 

استارت سخت :

راهنمای خرید شمع خودرو

 

هنگام  استارت زدن خودرو مشکلی دارید؟ در حالی که اولین فکر شما ممکن است  یک  باتری تمام شده یا یک مخزن بنزین خالی باشد ، شمع های بد می توانند  دلیل  این امر باشند. اگر شمع های شما نتوانند برای شروع روند احتراق جرقه  تولید  کنند ، به جایی نخواهید رفت.

 

 

 

احتراق ناقص در موتور :

راهنمای خرید شمع خودرو

 

موتوری  که به جای کارکرد روان ، با لرزش کار کند و یا دچار مشکل شود  ممکن است به  شمع های معیوب نسبت داده شود. اگر روند احتراق حتی برای یک  لحظه قطع شود ،  می تواند عملکرد موتور شما را دچار مشکل کند.

 

 

 

لرزش در دور آرام :

 

راهنمای خرید شمع خودرو

 

وقتی  شمع های شما آن طور که باید کار می کنند ، موتور شما نرم و ثابت به  نظر  می رسد. شمع رسوب دار باعث می شود موتور شما در حالت دور پایین دارای  صدای  زیادی باشد. همچنین ممکن است لرزش وسیله نقلیه خود را احساس کنید.